Handleiding - medewerker ziek melden

 1. Handleiding - medewerker ziek melden

Handleiding - medewerker ziek melden

Arbodienstverlening

Binnen het VNV ZorgPortaal is SuperGarant Zorg de arbodienst. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de casemanager onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. De ziekmelding is het startpunt van de intensieve begeleiding.


Je medewerker meldt zich persoonlijk bij jou ziek

 • Toon interesse, bespreek de situatie met je medewerker.
 • Vraag naar de vermoedelijke duur van het verzuim.
 • Vraag naar het verblijfadres van de medewerker.
 • Wat zijn de beperkingen en wat kan jouw medewerker wel. Let op dat je als werkgever geen medische gegevens mag uitvragen.
 • Welke werkzaamheden kan jouw medewerker nog wel verrichten?
 • Maak hier concrete afspraken over met elkaar!

Onze twee systemen

1 - VerzekeringsInzicht voor:

 • Medewerker ziek of beter melden.
 • Een deelherstelmelding doorgeven.
 • Alle zaken rondom de werknemersverzekeringen.
 • Snel en eenvoudig het contract inzien.

Inloggen: Klik hier om in te loggen in VerzekeringsInzicht. Er is ook een App (VerzekeringsInzicht) beschikbaar. Deze kun je vinden in de Google Play Store of de App Store.

2 - ONVIA voor:

 • Inzien verzuimdossier.

Inloggen: Vanuit VerzekeringInzicht kun je Onvia openen door eerst in te loggen in VerzekeringsInzicht en vervolgens vanuit daar te klikken op de menu-optie 'Inloggen Onvia'. Je hebt hier geen extra logingegevens voor nodig.

Vragen over inloggen? Bel ons (070) 301 1685.

De persoonsgegevens van zowel werknemer als werkgever zijn in VerzekeringsInzicht en Onvia beschermd volgens de meest actuele wet- en regelgeving.

Is jouw melding compleet?

 • Naam, adres, datum eerste ziektedag, privé e-mailadres, 06-nummer.
 • Geef een ziekmelding binnen 48 uur aan ons door! Graag ontbrekende gegevens aanvullen.

Is er sprake van een vangnetsituatie of NoRisk?

 • Dit is bijvoorbeeld een zwangere werknemer met klachten, een medewerker met SFB (structurele functionele beperking) of Wajong status of Iemand die al een uitkering krijgt van het UWV.
 • Dit wordt beoordeeld door het UWV.
 • VNV ZorgPortaal meldt de vangnetter ziek bij het UWV.

Bijzondere situaties zoals arbeidsconflict en ongeval. (geef dit door bij de ziekmelding)

 • Arbeidsconflict.
 • Bedrijfsongeval. Je bent verplicht een arbeidsongeval direct te melden bij de arbeidsinspectie wanneer er sprake is van dodelijke afloop, ziekenhuisopname (ook bij dag opname) of blijvend letsel.
 • Er is sprake van regres als iemand anders verantwoordelijk is voor de arbeidsongeschiktheid van jouw medewerker.

Binnen 48 uur

De casemanager neemt contact met jouw medewerker op over de ziekmelding. Dit gebeurt onder taakdelegatie van de bedrijfsarts. Daardoor hoef je niet te wachten op de uitkomsten van een spreekuur bij de bedrijfsarts en weet je eerder wat je kan verwachten van jouw medewerker qua verzuimduur.


Inzet Bedrijfsarts

Als een medisch oordeel nodig is, wordt jouw medewerker opgeroepen bij de bedrijfsarts. Hiervoor ontvangt de medewerker een uitnodigingsbrief. Dit kan een fysiek of telefonisch spreekuur zijn. In overleg met de bedrijfsarts bepaalt de casemanager op basis van de specifieke klachten of een fysiek consult bijdraagt. Is dit het geval dan wordt een fysiek consult gepland anders een telefonisch spreekuur.


De werknemer krijgt advies over werkhervatting

 • Overleg met je medewerker wat er wel mogelijk is.
 • Je zorgt ervoor dat de adviezen, conform Plan van aanpak, uitgevoerd worden.
 • Je wordt geholpen door de casemanager van het VNV ZorgPortaal.

Verzuimverzekering

Als de ziekmelding langer duurt dan het eigen risico ontvang je een uitkering vanuit de verzuimverzekering. Voordat we uitkeren vragen we een salarisstrook bij jou op. Zo kunnen wij de juiste uitkering voor je berekenen. Indien je gebruik maakt van de salariskoppeling wordt de loonstaat niet meer uitgevraagd.


Medewerker gedeeltelijk aan het werk?

Via een deelherstelmelding kun je aangeven dat een medewerker (gedeeltelijk) weer aan het werk is.


Bij dreigend langdurig verzuim

 • De bedrijfsarts stelt een Probleemanalyse op.
 • Op basis van de Probleemanalyse/overige afspraken stelt de casemanager het concept Plan van aanpak op en bespreekt jij dit met jouw medewerker.

Weer hersteld?


Is je medewerker 1 jaar ziek?

De casemanager stelt de eerstejaarsevaluatie op en jij bespreekt dit met jouw medewerker.


Is je medewerker bijna 2 jaar ziek?

Jouw medewerker ontvangt in de 88e week informatie van UWV. Hierin staat de datum tot wanneer de medewerker de WIA-uitkering uiterlijk kan aanvragen.


Verzuimrapportages

Zowel in VerzekeringsInzicht als in Onvia zijn verzuimrapporten beschikbaar.

VerzekeringsInzicht:

Als de medewerkers zijn ingevoerd of als er gebruik wordt gemaakt van de salariskoppeling is het mogelijk via het dashbord en het tabblad “Inzichten” de verzuimcijfers in te zien van de laatste 3 jaar.

Onvia:
In Onvia heb je de beschikking over verschillende rapportages. Echter doordat alleen de zieke medewerkers worden geregistreerd geeft het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie een vertekend beeld.